Till sverigebygger.se
Saknar du inloggning?
Följ Sverige Bygger AB

76 % av upphandlarna anser att arkitekterna är sämre på att marknadsföra sig än entreprenörer och leverantörer inom byggsektorn.

Nyhet   •   Jan 22, 2016 08:20 CET

Arkitektföretagen behöver bli bättre på att marknadsföra sig och bygga sina varumärken

En av många detaljer som framkommit i den uppmärksammade benchmarkrapporten mellan arkitekter och arkitekters varumärken är att hela 76 % av de svarande upphandlarna anser att arkitekterna är sämre på att marknadsföra sig än t ex. entreprenörer och materialleverantörer inom byggsektorn. Resultatet är ungefär lika oavsett om man frågar en privat eller offentlig upphandlare.

26 % av de 362 svarande på just denna frågan i undersökningen ansåg att arkitekterna definitivt är sämre på att marknadsföra sig. 50 % instämmer delvis i att arkitekterna är sämre på att marknadsföra sig. Endast 3 % anser att arkitekterna är bättre på att marknadsföra sig än entreprenörer och leverantörer.

"Ser vi till varumärkeskännedom är det endast ett fåtal arkitektföretag som kan sägas få godkänt enligt den undersökning vi gjort som bygger från svar från över 500 aktiva upphandlare av arkitekttjänster", säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger. 

"Den respons vi fått på undersökningen från arkitektföretag är dessutom att många känner igen sig. Man bekräftar bilden och är mer självkritiska till bristerna i prioriteringen av egna marknadsinsatserna än kritiska till själva undersökningen, även om resultaten i vissa delar är så anmärkningsvärda att det kan leda till självförsvar som reaktion. Många börjar förstå att de arkitektfirmor som lyckas bygga starkare varumärken både kommer att ta marknadsandelar och kunna ta bättre betalt. Värdet för dem som lyckas ligger i ökad lönsamhet samt att rekryteringen, som är en utmaning framåt, blir enklare. Det är såklart enklare att rekrytera till ett arkitektföretag med ett starkt varumärke. Personligen tror jag inte att problemet ligger i att de (för få) marknadschefer som finns hos arkitektföretagen inte är kompetenta. Däremot tror jag att ledningarna i arkitektföretagen borde prioritera upp marknadsförings- och varumärkesfrågan och ge sina marknadschefer mer att säga till om och en större budget. De som inte redan har marknadschefer borde se till att rekrytera in det redan imorgon", avslutar Peter.

Läs mer om benchmarkrapporten här

Ladda ner kostnadsfri "dummy" av benchmarkrapporten här

PS. Om referensprojekt!

62,5 % av upphandlarna uppger att referensprojekt är det man är mest intresserade av att få då det gäller information från arkitekterna. Nya referensprojekt är därmed det upphandlarna tycker är den mest intressanta informationen från arkitekterna.

Bland de upphandlare som upphandlat en arkitekt det senaste året har dessutom 44 % tagit med referensprojekt som en av de tre främsta anledningarna till att man valt just den arkitekt man valt.

Ett tips om du också vill öka nyttan av era referensprojekt och automatiskt nå ut till framtida upphandlare av arkitekttjänster är att läsa mer om Byggfolio - en tjänst som marknadsför era referensprojekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.