Till sverigebygger.se
Saknar du inloggning?
Följ Sverige Bygger AB

De hetaste länen inom bostadsbyggandet enligt 10 sätt att mäta. Färsk och unik statistik från Sverige Bygger inför 2017.

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2016 14:35 CET

BOSTADSBYGGANDET inför 2017

Bostadsbyggandet är hetare än någonsin och var och varannan dag kan vi se eller höra politiker, journalister och branschfolk uttala sig. Men hur stor andel av det totala byggandet står bostadsbyggandet för? Vilka län är hetast om vi mäter bostadsbyggandet utifrån byggstartade volymer, projekteringsstartade volymer eller påbörjade lägenheter? Här är svaren, totalt och per capita.

Ny färsk och unik statistik. 

De hetaste länen inom bostadsbyggandet – enligt 10 sätt att mäta!

Stockholm dominerar såklart helt om vi ser till bostadsbyggnation i volym på olika sätt. Men huvudstadslänet får se sig besegrat av Uppsala län om vi ser till samma statistik om bostadsbyggandet mätt per capita.

I samband med att Sverige Bygger släpper nya länsvisa rapporter om bostadsbyggandet inför 2017 har även en ranking länsvis gjorts på 10 sätt utifrån färsk statistik om bostadsbyggandet.

Väldigt kort handlar det mycket om Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Uppsala, Östergötland och Örebro i toppen om vi ser till olika sätt att mäta total volym i bostadsbyggandet. Ser vi till statistik per capita är det Uppsala, Stockholm, Skåne, Kronoberg, Örebro och Östergötland i topp.

Nedan följer topp-10 länen enligt 10 sätt att ranka bostadsbyggandet:

1) Ranking, byggstartade volymer bostäder totalt (nybyggnad + ROT) dec 2015-nov 2016 (Källa: Sverige Bygger)

Län Mkr
1 Stockholms län 31 520
2 Västra Götalands län 15 158
3 Skåne län 14 079
4 Uppsala län   5 465
5 Östergötlands län   4 284
6 Örebro län   3 033
7 Jönköpings län   2 761
8 Södermanlands län   2 589
9 Hallands län   2 504
10 Värmlands län   2 488

2) Ranking, byggstartade volymer nybyggnation bostäder dec 2015-nov 2016 (Källa: Sverige Bygger)

Län Mkr
1 Stockholms län 25 268
2 Västra Götalands län 12 867
3 Skåne län 12 445
4 Uppsala län   4 970
5 Östergötlands län   3 849
6 Örebro län   2 706
7 Jönköpings län   2 335
8 Södermanlands län   2 300
9 Värmlands län   2 293
10 Hallands län   2 224

3) Ranking, projekteringsstartade byggvolymer bostäder totalt (nybyggnad + ROT) dec 2015-nov 2016 (Källa: Sverige Bygger)

Län Mkr
1 Stockholms län 47 164
2 Skåne län 17 294
3 Västra Götalands län 16 604
4 Uppsala län 10 737
5 Östergötlands län   4 739
6 Kronobergs län   4 553
7 Jönköpings län   4 309
8 Värmlands län   4 238
9 Södermanlands län   3 597
10 Örebro län   3 432

4) Ranking, projekteringsstartade byggvolymer nybyggnation bostäder dec 2015-nov 2016 (Källa: Sverige Bygger)

Län Mkr
1 Stockholms län 42 534
2 Skåne län 15 748
3 Västra Götalands län 14 550
4 Uppsala län   9 978
5 Kronobergs län   4 474
6 Jönköpings län   4 031
7 Östergötlands län   3 994
8 Värmlands län   3 939
9 Örebro län   3 286
10 Södermanlands län   3 263

5) Påbörjade nya lägenheter 1-3 kvartalet 2016 (Källa: SCB)

Län Lägenheter
1 Stockholms        13 758
2 Västra Götalands          6 329
3 Skåne          5 495
4 Uppsala          3 488
5 Östergötlands län          2 135
6 Örebro län          1 433
7 Hallands län          1 048
8 Västmanlands län             950
9 Västerbottens län             940
10 Kronobergs län             853


Nu följer motsvarande rankingvarianter fast per capita:

6) Ranking Per Capita, byggstartade volymer bostäder totalt (nybyggnad + ROT) dec 2015-nov 2016 (Källa: Sverige Bygger)

Län Mkr Befolkning Per capita
1 Uppsala län   5 465    359 384       15 207
2 Stockholms län 31 520 2 260 795       13 942
3 Skåne län 14 079 1 317 548       10 686
4 Kronobergs län   2 001    193 516       10 340
5 Örebro län   3 033    293 799       10 323
6 Östergötlands län   4 284    450 445         9 511
7 Västra Götalands län 15 158 1 666 055         9 098
8 Södermanlands län   2 589    286 712         9 030
9 Värmlands län   2 488    277 945         8 951
10 Västerbottens län   2 137    265 166         8 059

7) Ranking Per Capita, byggstartade volymer nybyggnation bostäder dec 2015-nov 2016 (Källa: Sverige Bygger)

Län Mkr Befolkning Per capita
1 Uppsala län   4 970    359 384       13 829
2 Stockholms län 25 268 2 260 795       11 177
3 Skåne län 12 445 1 317 548         9 446
4 Örebro län   2 706    293 799         9 210
5 Kronobergs län   1 759    193 516         9 090
6 Östergötlands län   3 849    450 445         8 545
7 Värmlands län   2 293    277 945         8 250
8 Södermanlands län   2 300    286 712         8 022
9 Västra Götalands län 12 867 1 666 055         7 723
10 Hallands län   2 224    318 713         6 978

8) Ranking Per Capita, projekteringsstartade byggvolymer bostäder totalt (nybyggnad + ROT) dec 2015-nov 2016 (Källa: Sverige Bygger)

Län Mkr Befolkning Per capita
1 Uppsala län 10 737      359 384       29 876
2 Kronobergs län   4 553      193 516       23 528
3 Stockholms län 47 164   2 260 795       20 862
4 Värmlands län   4 238      277 945       15 248
5 Skåne län 17 294   1 317 548       13 126
6 Södermanlands län   3 597      286 712       12 546
7 Jönköpings län   4 309      351 582       12 256
8 Örebro län   3 432      293 799       11 681
9 Östergötlands län   4 739      450 445       10 521
10 Jämtlands län   1 327      128 212       10 350

9) Ranking Per Capita, projekteringsstartade byggvolymer nybyggnation bostäder dec 2015-nov 2016 (Källa: Sverige Bygger)

Län Mkr Befolkning Per capita
1 Uppsala län   9 978      359 384       27 764
2 Kronobergs län   4 474      193 516       23 120
3 Stockholms län 42 534   2 260 795       18 814
4 Värmlands län   3 939      277 945       14 172
5 Skåne län 15 748   1 317 548       11 953
6 Jönköpings län   4 031      351 582       11 465
7 Södermanlands län   3 263      286 712       11 381
8 Örebro län   3 286      293 799       11 185
9 Jämtlands län   1 288      128 212       10 046
10 Hallands län   2 918      318 713         9 156

10) Per Capita - Påbörjade nya lägenheter 1-3 kvartalet 2016 (Källa: SCB)

Län Lägenheter Befolkning ny lägenhet/
capita
1 Uppsala län           3 488      359 384            0,00971
2 Stockholms län         13 758   2 260 795            0,00609
3 Örebro län           1 433      293 799            0,00488
4 Östergötlands län           2 135      450 445            0,00474
5 Kronobergs län              853      193 516            0,00441
6 Skåne län           5 495   1 317 548            0,00417
7 Västra Götalands län           6 329   1 666 055            0,00380
8 Västmanlands län              950      266 675            0,00356
9 Västerbottens län              940      265 166            0,00354
10 Hallands län           1 048      318 713            0,00329


Vill du ha hela rankinglistorna med alla län får du dem utan extra kostnad då du beställer minst en rapport om bostadsbyggandet länsvis. 

Läs mer om de länsvisa rapporterna om bostadsbyggandet längre ner (eller här).


Bostadsbyggandet enligt Boverket och SCB

Enligt Boverket ligger bostadsbyggandet av flerbostadshus på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet. Boverkets prognos är att det påbörjas 64 000 lägenheter 2016 och 67 000 under 2017. Enligt SCB påbörjades preliminärt över 48 900 nya lägenheter under de tre första kvartalen, vilket är 39 % fler än samma period 2015.

111 kommuner fick dessutom nyligen (nov 2016) besked om 1,84 miljarder kronor i statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

Men hur viktigt är bostadsbyggandet för byggbranschen? Hur stor andel av allt byggande står bostadsbyggandet ungefär för nu?

Över 50 % av allt byggande är bostadsbyggande

Enligt färsk statistik från landets största databas med byggprojekt, och den mest omfattande bevakningen av byggandet, står bostadsbyggandet för över 50 % av allt B2B-och offentligt byggande*.

Bostadsbyggandets andel av det totala byggandet

Byggstartsvolym:

Dec 2015-nov 2016

Bostadsbyggandets andel av det totala nybyggandet

Byggstartsvolym:

Dec 2015-nov 2016

Bostadsbyggandets andel av det totala byggandet

Projekteringsstartad byggvolym: 
Dec 2015-nov 2016
Bostadsbyggandets andel av det totala nybyggandet


Projekteringsstartad byggvolym: Dec 2015-nov 2016

Hela landet 50 % 61 % 56 % 64 %
Stockholms län 61 % 69 % 66 % 75 %
Skåne län 53 % 63 % 53 % 60 %
Västra Götaland 49 % 59 % 51 % 56 %

*Privatpersoners nya villor och ROT-projekt på befintliga villor är ej inräknade.

Bostadsbyggandet är alltså en mycket stor del av allt byggande och många projekt, affärer, konsultuppdrag, entreprenader och underentreprenader kommer att omfattas av de tips vi lyfter fram kommande året. Det handlar om många miljarder totalt och även om du bara tar en mindre del av den stora kakan rör det sig om stora pengar.

Ser vi till den kommande byggvolymen som projekteringsstartats de senaste 12 månaderna så står bostadsbyggandet för hela 64 % sett till hela landet och otroliga 75 % i Stockholms län. Siffrorna är beräknade på byggprojekt med en byggkostnad mellan 1-500 Mkr så jätteprojekt större än så är inte med i underlaget.

Vill du fördjupa dig länsvis i olika former av statistik inom bostadsbyggandet eller kanske ha koll på de viktigaste och mest aktiva aktörerna inom bostadsbyggandet kan du beställa de nya färska rapporterna. Då får du dessutom alla bostadsprojekt som just nu har en planerad byggstart under 2017.

BOSTADSBYGGANDET – nya färska länsvisa rapporter inför 2017

Ta del av det aktuella och planerade bostadsbyggandet samt aktörerna inom bostadsbyggandet i länsvisa rapporter.

Du får en samlad bild och ett bra beslutsunderlag för allt inom er verksamhet som kan relateras till aktuellt och planerat bostadsbyggande. Dessutom är innehållet konkret användbart i sälj- och marknadsarbetet, du kan direkt agera på de viktigaste aktörerna och projekten.

Du får helt enkelt en väldigt bra koll på bostadsbyggandet i de län som intresserar dig. De aktuella och kommande planerade projekten, de viktigaste aktörerna (såväl kunder som konkurrenter och samarbetspartners), bostadsrättsföreningarna, statistiken, med mera.

För dig som vill ha mer än bra koll finns även stora möjligheter att använda de tips på projekt och aktörer du får och knyta nya kontakter som kan leda till nya möten, offerter, affärer och nya viktiga kunder.

Du får allt detta:

De aktuella, planerade, kommande byggprojekten, en blandning av flerbostadshus, gruppbyggda småhus, både ny-, till-, ombyggnad och invändiga och utvändiga renoveringar. Projekt i olika faser samt kontaktuppgifter till beslutsfattarna.

Byggranking med ranking av de mest aktiva byggherrarna, arkitekterna, byggföretagen och installatörerna inom länets bostadsbyggande de senaste 4 åren.

De senaste två månadernas sökta/beviljade bygglov gällande bostäder i länet, även privatpersoners nya styckebyggda villor eller åtgärder på befintliga villor. Med kontaktperson och adress.

Uppgifter om länets största aktiva Bostadsrättsföreningar med minst 10 lägenheter och byggår till och med 2006. Med kontaktuppgifter till en person i styrelsen.

Byggstatistik med byggstartsindex, byggstartsvolymer för länet- även jämfört med andra läns byggvolymer och index på bostadsbyggande. Nuläget med alla planerade byggstarter samt vad som ligger i projekteringsfas inför 2017. Dessutom ingår bygglovsstatistik, befolkningsstatistik, statistik om antal lägenheter per hustyp och upplåtelseform (2015) samt information om vilka kommuner inom länet som fått statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

Bonus! Utan extra kostnad får du dessutom en ny unik och färsk länsranking där vi rankat bostadsbyggandet på 10 olika sätt. T ex. både byggstartsvolymer, projekteringsvolymer, påbörjade lägenheter totalt samt per capita.

Tillägg: För enkel hantering vid exempelvis egna utskick m.m. kan du lägga till en Excelfil innehållande postadresser till bostadsprojektens byggherrar och ev. arkitekter och byggföretag samt till byggloven och bostadsrättsföreningarna. Även kontaktperson, telefonnummer och e postadress ingår om uppgifter finns. Att köpa till en Excelfil med adressuppgifter kostar endast 1500 kr för befintliga kunder och 2500 för icke kunder. Du kan även låta oss ta hand om dina utskick eller be oss ringa åt dig och ställa frågor, boka möten, förprospektera om du vill.

Vilken nytta har jag av de länsvisa rapporterna om Bostadsbyggandet?

Du får ett bättre beslutsunderlag som gör att du kan ta rätt beslut samt planera och agera på rätt aktörer och projekt.


Bättre koll och en samlad bild och bra överblick av bostadsbyggandet länsvis

  • De viktigaste, mest aktiva aktörerna - projektörerna, beställarna, byggföretagen, installatörerna, kunderna, konkurrenterna etc. inom bostadsbyggandet.
  • Trenden, statistiken, byggvolymerna, projekteringsläget inför 2017
  • Färsk bygglovs- och befolkningsstatistik med utveckling/förändring
  • Alla planerade byggprojekt inom bostadsbyggandet 2017!

    Du får ett bättre beslutsunderlag som även är konkret möjligt att agera utifrån då det gäller:
    Försäljnings- och marknadsinsatser, budgetarbete, planering, organisationsförändringar, etableringar, företagsförvärv, analyser, prognoser etc.

Vill du veta mer eller få en kostnadsfri genomgång av en länsrapport läser du mer och anmäler du ditt intresse härhttp://www.sverigebygger.se/bostadsbyggandet

Innehållet ger dig och ditt företag självklart även en hel del leads i form av såväl konkreta projekt som viktiga aktörer.

Om bostadsbyggandet är relevant för ditt företags verksamhet köper du dig helt enkelt bättre förutsättningar för ett framgångsrikare och lönsammare 2017!

Vilka frågor får jag svar på?

I grunden får du en grym och unik koll på länets bostadsbyggande. Både nuläge, trend och framtidsutsikter. Aktörerna, projekten, statistiken. Men mer konkret får du svar på frågor som:

Vilka aktörer inom bostadsbyggandet är mest aktiva och viktigast att ha koll på inför och under 2017?

Du får svar på hur bra koll du egentligen har på de viktigaste aktörerna inom bostadsbyggandet.

Har du koll på konkurrenterna? Hur högt rankar de inom bostadsbyggandet?

Har du koll på projektörerna inom bostadsbyggandet? Vilka bostadsprojekt jobbar de med inför och under 2017?

Vilken typ av bostadsbyggande ökar respektive minskar i länet? Vilka kommuner är hetast?

Nybyggnation vs ROT-marknaden i länet?

Vilken typ av bostadsbyggande står för den största byggvolymen i länet?

Hur ser projekteringsläget ut inför 2017? Vilken typ av byggande har bäst förutsättningar för att öka framåt?

Hur ser bygglovsstatistiken ut i länet och vilka kommuner ökar eller minskar mest?

Hur ser befolkningsutvecklingen ut i länet och vilka kommuner ökar eller minskar mest?

Vilka bostadsprojekt planeras 2017 och vilka beställare har de?

Har ditt företag, dina säljare, din kalkylavdelning koll på de viktigaste aktörerna, beställarna och planerade bostadsprojekten? Är du verkligen säker? Har du råd att inte veta säkert?

För vilka passar rapporterna om bostadsbyggandet?

Alla företag vars verksamhet på något sätt har en koppling till det aktuella och planerade bostadsbyggandet (nybyggnation och ROT, B2B-och offentligt byggande samt privatpersoners) bör vilja ha en bra koll på denna marknad och ha möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter i den. Många av de kunder som vill ha denna sammanställning är små- eller mellanstora byggföretag, installatörer, underentreprenörer av något slag. En hel del har konsultverksamhet, några är byggherrar, fastighetsägare, mäklare, analytiker eller leverantörer med ett stort intresse av just bostadsbyggandet.

Sverige Bygger - Byggsveriges affärskälla och din affärspartner.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.