Till sverigebygger.se
Saknar du inloggning?
Följ Sverige Bygger AB

De mest förordade bärande konstruktionerna för ett mer hållbart byggande

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2018 07:57 CET

De mest förordade konstruktionerna för ett mer hållbart byggande

De mest förordade bärande konstruktionerna för ett mer hållbart byggande

Den sista frågan i delrapport 2 om hållbart byggande från Sverige Bygger handlar om vilken bärande konstruktion beslutsfattarna personligen förordar för ett mer hållbart byggande. Detta enligt deras personliga tolkning av begreppet hållbart byggande.Vi kan nu redovisa vad 496 byggherrar, 340 konsulter och 358 byggentreprenörer svarat. Det korta svaret är att konsulterna, främst arkitekterna, förordar trä som enskilt bärande material - eller i kombination, medan byggherrarna förordar betong i olika kombinationer.

Bland byggherrarna är kombinationen betong, trä och stål den enskilt mest förordade bärande konstruktionen för ett mer hållbart byggande. Även bland konsulterna hamnar den kombinationen tätt efter trä i topp. Det syns även tydligt att arkitekterna förordar trä, eller kombinationer där trä finns med, i högre utsträckning än övriga målgrupper. Byggherrarna förordar å andra sidan i högre utsträckning än de övriga betong eller kombinationer där betong ingår.


En intressant fråga som leverantörerna av trä, betong och stål till bärande konstruktioner måste ställa sig är vilken/vilka målgrupper som är viktigast att påverka vad gäller beslutet om vilken sorts bärande konstruktion man väljer till sina byggprojekt. Det kan såklart skilja sig från fall till fall – från projekt till projekt men ofta handlar det troligen om flera beslutsfattare och målgrupper att påverka för att lyckas.

I den mån det handlar om att påverka beslutsfattarna på projekten om vilken bärande konstruktion som är mest hållbar ger denna rapport en indikation om att betongindustrin lyckats bättre hos byggherrarna än hos övriga målgrupper och träindustrin har lyckats bra överlag men allra bäst hos arkitekterna.


Jämförelse utifrån storlek på företag.

Förutom att jämföra de olika målgruppernas svar har vi även tittat på eventuella skillnader i svar utifrån storlek på företagen bland byggherrar, konsulter och byggentreprenörer. Det som framkommer i en sådan vinkling är att de större byggföretagen tenderar att förorda betong, som enskilt material i bärande konstruktion för ett mer hållbart byggande, i större utsträckning än de mindre byggföretagen. De mindre byggföretagen förordar i större utsträckning däremot trä som enskilt material i bärande konstruktion för ett mer hållbart byggande.

Bland konsulterna finns en liknande tendens – fast tvärtom. D v s där förordar de större konsulterna trä i en högre utsträckning än vad de mindre gör och de mindre förordar betong mer än de större gör. I båda fallen som enskilda material i en bärande konstruktion för ett mer hållbart byggande – och utifrån deras personliga tolkning av begreppet hållbart byggande.

Slår vi ihop byggherrar, konsulter (arkitekter, konstruktörer, byggkonsulter) och byggentreprenörer och tittar på dessa utifrån storlek på de svarande företagen syns inga stora skillnader vad gäller val på enskilt material. Som enskilt material är trä det mest förordade oavsett små, medelstora eller stora bolag – trä hamnar inom intervallet 20–30 % i alla företagsstorlekar. Betong hamnar inom intervallet 10–16 % beroende på företagsstorlek. Däremot syns skillnader om vi tar med valda kombinationer.

Bland de större företagen, över 100 anställda, finns betong med som enskilt material eller i kombination i 78 % av svaren medan trä finns med i 70 % och stål i 46,4 %.

Vi på Sverige Bygger hoppas på ett ökat hållbart byggande. Däremot tar vi ingen ställning i frågan/debatten om vilka material som är mest hållbara - där förmedlar vi bara svaren från undersökningen. Med all säkerhet kommer däremot debatten att fortsätta och vi kommer att följa den med intresse. Vi finns dessutom till hands för dem som vill göra egna undersökningar eller som vill påverka beslutsfattarna på planerade byggprojekt – oavsett om projekten är tänkta att bli miljöcertifierade eller inte.

Vill du ta del av hela delrapport 2 (52 sidor) före andra skickar du bara ett mail till peter.ahs@sverigebygger.se så får du ta del av den utan kostnad

Delrapport 2 innehåller utöver ovan fråga även svar på frågor gällande varumärke, sälj- och marknadsinsatser relaterade till hållbart byggande.

Delrapport 1 finns här.

Sverige Bygger är Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden. 

I tjänsten får du tillgång till Sveriges största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Ett vinnande team som hjälper dig med support, service, extra tjänster och expertis ingår också!

Vi är din affärspartner och sätter dig i pole position för nya affärsmöjligheter på byggprojektmarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.