Till sverigebygger.se
Saknar du inloggning?
Följ Sverige Bygger AB

Ny färsk statistik om byggandet av nya bostäder i de 50 största kommunerna

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2018 07:54 CEST

Färsk statistik om byggandet av nya bostäder i Sverige.

Nyproduktionen av bostäder i de 50 största kommunerna

Byggandet av nya bostäder har varit och är ett hett ämne i Sverige. Vi har valt att fokusera på statistik gällande 50 största kommunerna sett till befolkningsmängd. De står tillsammans för drygt 6 miljoner invånare vilket motsvarar ca 60 % av hela landets befolkning. Sett till befolkningsökningen står dessa kommuner för 68 % av ökningen mellan 1 januari-30 juni 2018. (källa: SCB)

Ser vi till byggandet av nya bostäder står de 50 största kommunerna för ca 75 % av alla byggstarter i Sverige. I skrivande stund ligger Byggstartsindex för dessa kommuner på -16,1 % och Projekteringsindex+12,1 %.

Men vilka av dessa största kommunerna utmärker sig på olika sätt? Var har det byggstartats mest nya bostäder totalt eller per capita? Var har det projekteringsstartats mest nya bostäder totalt eller per capita? Var finns det största utbudet av lägenheter totalt eller per capita?

Vi har valt att titta på byggstatistik från landets största projektdatabas (Sverige Bygger), befolkningsstatistik från SCB samt statistik från Booli.se då det gäller utbud av befintliga och nya lägenheter. Sammantaget ger det en intressant bild av byggandet av nya bostäder nu och framåt.

Här har du statistik och ranking av topp 10 bland de 50 största kommunerna men vill du ha topp 50 listorna kan du beställa hela underlaget i en Excelfil utan kostnadhttps://www.sverigebygger.se/bostadsbyggandet

Då får du även en färsk rapport om byggandet av nya bostäder i hela Sverige t o m september 2018.


Byggstartsvolym nya bostäder sep 2017-aug 2018,

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån total byggstartsvolym

Ranking Kommun
Folkmängd

Folkökning
Mkr Byggstart Mkr Byggstart Förändring
jan-juni 2018 sep16-aug17 sep17-aug18 Mkr Byggstart
1 Göteborg 567 337 3 298 8 824 9 549 725
2 Stockholm 955 397 5 636 11 655 5 530 -6 125
3 Malmö 336 226 2 593 5 868 4 520 -1 348
4 Uppsala 221 551 1 637 3 790 2 834 -956
5 Linköping 158 841 321 1 374 1 863 489
6 Jönköping 138 115 634 1 174 1 816 642
7 Västerås 151 077 943 1 680 1 700 20
8 Lund 121 510 236 852 1 598 746
9 Nacka 102 499 1 268 842 1 449 607
10 Täby 70 937 532 840 1 300 460

Källa: SCB folkmängd, Sverige Bygger byggstatistik

Stockholm brukar vara självklar etta på listan och så sent som för ett år sedan innehade staden första platsen. Ett rejält ras i byggstarterna de senaste 12 månaderna har gjort att Stockholm fått se sig passerat av Göteborgs stad,  som haft en positiv utveckling. Noterbart är sju av kommunerna bland topp 10 också är med bland de 10 folkrikaste. Lund, Nacka och Täby är de kommuner som slår sig in på topp-10 listan utifrån byggstartsvolym nya bostäder trots att de ligger på plats 12, 16 respektive 32 sett till befolkningsmängd. Sex av 10 kommuner på topplistan hör också till de med störst folkökning. Det är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Helsingborg. De fyra kommunerna som saknas här men som är med på topp-10 vad gäller befolkningsökning är Nacka, Kungsbacka, Järfälla och Mölndal.

Exempel på aktuella byggstartade nya bostäder i topprankade kommunen Göteborg hittar du här


Störst ökning av byggstartsvolymen nya bostäder

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån störst ökning av byggstartsvolym senaste 12 månaderna.

Ranking

Kommun Mkr Byggstart Mkr Byggstart Ökning
sep16-aug17 sep17-aug18 Mkr Byggstart
1 Sigtuna 130 1 232 1 102
2 Lund 852 1 598 746
3 Göteborg 8 824 9 549 725
4 Jönköping 1 174 1 816 642
5 Sollentuna 242 868 626
6 Nacka 842 1 449 607
7 Varberg 260 752 492
8 Linköping 1 374 1 863 489
9 Norrköping 710 1 198 488
10 Täby 840 1 300 460

Källa: Sverige Bygger

Fyra av topp-10 kommunerna med störst ökning av byggstartsvolym de senaste 12 månaderna är från Stockholms län. Av landets 10 största kommuner sett till befolkning finns endast fyra med på denna listan, Göteborg, Linköping, Norrköping och Jönköping. Sigtuna som toppar denna listan ligger på plats 50 av de 50 största kommunerna sett till befolkning, det har verkligen varit en byggboom där de senaste 12 månaderna. 

Exempel på aktuella nya bostadsprojekt i topprankade Sigtuna hittar du här.


Störst minskning av byggstartsvolymen nya bostäder

Ranking, bottenlistan - 10 av 50 största kommunerna utifrån störst minskning av byggstartsvolym (Mkr) senaste 12 månaderna.

Ranking

Kommun Mkr Byggstart Mkr Byggstart Minskning
sep16-aug17 sep17-aug18 Mkr Byggstart
1 Stockholm 11 655 5 530 -6 125
2 Sundbyberg 1 938 132 -1 806
3 Örebro 2 360 578 -1 782
4 Malmö 5 868 4 520 -1 348
5 Växjö 1 992 790 -1 202
6 Umeå 1 733 718 -1 015
7 Uppsala 3 790 2 834 -956
8 Solna 1 630 785 -845
9 Helsingborg 1 896 1 172 -724
10 Tyresö 966 269 -697

Källa: Sverige Bygger 

Stockholm stads byggstarter har rasat med över 50 % de senaste 12 månaderna jämfört med föregående 12. Även om det är jämfört med en byggboom så är raset väldigt kraftigt. Fem av kommunerna med störst minskning är med bland de 10 största sett till befolkning. Det är förutom Stockholm även Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg.

Trots att byggstarterna av nya bostäder minskat mest i Stockholm stad hittar du många aktuella nya bostadsprojekt i Stockholm här


Byggstartsvolym nya bostäder sep 2017-aug 2018,

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån byggstartsvolym per capita

Ranking

Kommun
Folkmängd
Folkökning Mkr Byggstart Byggstart per capita (SEK)
jan-juni 2018 sep17-aug18 sep17-aug18
1 Sigtuna 47 659 513 1 232 25 850
2 Mölndal 67 327 1 206 1 279 18 997
3 Täby 70 937 532 1 300 18 326
4 Göteborg 567 337 3 298 9 549 16 831
5 Nyköping 55 783 316 814 14 592
6 Nacka 102 499 1 268 1 449 14 137
7 Malmö 336 226 2 593 4 520 13 443
8 Lund 121 510 236 1 598 13 151
9 Jönköping 138 115 634 1 816 13 148
10 Uppsala 221 551 1 637 2 834 12 792

Källa: SCB folkmängd, Sverige Bygger byggstatistik 

Sigtuna må vara kommunen med minst befolkning bland de 50 största men det byggs bostäder för mest per capita under de senaste 12 månaderna. Fyra kommuner bland de 10 med störst befolkning finns med där det byggstartat mest per capita, det är Göteborg, Malmö, Jönköping och Uppsala.

Näst efter Sigtuna är Mölndal den kommun som byggt mest nya bostäder per capita de senaste 12 månaderna och här hittar du exempel på aktuella bostadsprojekt i Mölndal.


Projekteringsstartade nya bostäder, framtida uppskattad byggvolym, sep 2017-aug 2018

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån total framtida uppskattad byggvolym som projekteringsstartat

Ranking

Kommun Mkr Proj.start Mkr Proj.start Förändring
sep16-aug17 sep17-aug18 Mkr Proj.start
1 Stockholm 18 967 19 849 882
2 Göteborg 7 610 9 804 2 194
3 Järfälla 1 415 5 646 4 231
4 Malmö 6 764 5 528 -1 236
5 Uppsala 8 459 4 985 -3 474
6 Nacka 5 226 4 025 -1 201
7 Haninge 1 818 3 585 1 767
8 Lund 2 535 3 303 768
9 Linköping 2 404 3 285 881
10 Solna 1 505 3 030 1 525

Källa: Sverige Bygger 

Sett till planer på framtida nya bostäder, som i någon form gått in i projektering de senaste månaderna, är Stockholm stad i en klass för sig. Men frågan är bara om de omfattande planerna kommer att byggstartas inom en rimlig framtid, eller om det blir en större andel där planerna ändras, pausas eller flyttas framåt på grund av det osäkra läget på marknaden. 

Fem av kommunerna på topplistan utifrån projekteringsstarter finns även bland topp 10 där utbudet av nya lägenheter redan är störst. Det handlar om Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och Nacka. 

Även om det är höga volymer projekt som projekteringsstartat i Malmö, Uppsala och Nacka har det skett en ganska stor nedgång jämfört med projekteringsstarterna 12 månader tidigare. 

I Järfälla finns mycket planer och det är den kommun där det skett störst ökning som ni även kan se i nästa tabell. Allt kommer inte att realiseras i byggstarter då vissa större projekt fortsatt är osäkra, men det ser onekligen ut att bli en byggboom lokalt i Järfälla framöver.

Här hittar du planerade nya bostadsprojekt i Järfälla.


Störst ökning av projekteringsstartade nya bostäder

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån störst ökning av framtida uppskattad byggvolym som projekteringsstartat senaste 12 månaderna.

Ranking

Kommun Mkr Proj.start Mkr Proj.start Ökning
sep16-aug17 sep17-aug18 Mkr Proj.start
1 Järfälla 1 415 5 646 4 231
2 Göteborg 7 610 9 804 2 194
3 Haninge 1 818 3 585 1 767
4 Solna 1 505 3 030 1 525
5 Luleå 1 096 2 461 1 365
6 Örebro 1 202 2 527 1 325
7 Kalmar 294 1 407 1 113
8 Södertälje 134 1 110 976
9 Tyresö 135 1 035 900
10 Stockholm 18 967 19 849 882

Källa: Sverige Bygger 

Även om det fortfarande finns osäkerheter kring en hel del av de projekt som planeras och projekteras i dessa kommuner så indikerar detta att det kan bli en ökning av byggstarter framöver. Se till att ni har koll på dessa kommuners framtida nyproduktion av bostäder. Från topplistan av de kommuner som har störst utbud av nyproducerade lägenheter återfinns endast fyra även på denna listan, Göteborg, Haninge, Örebro och Stockholm.

Vill du ta en titt på planerade nya bostäder i Haninge hittar du det här.


Störst minskning av projekteringsstartade nya bostäder

Ranking, bottenlistan - 10 av 50 största kommunerna utifrån störst minskning av framtida uppskattad byggvolym som projekteringsstartat senaste 12 månaderna.

Ranking

Kommun Mkr Proj.start Mkr Proj.start Minskning
sep16-aug17 sep17-aug18 Mkr Proj.start
1 Uppsala 8 459 4 985 -3 474
2 Malmö 6 764 5 528 -1 236
3 Nacka 5 226 4 025 -1 201
4 Jönköping 2 710 1 561 -1 149
5 Sollentuna 3 148 2 050 -1 098
6 Sundbyberg 3 020 2 150 -870
7 Halmstad 1 650 836 -814
8 Östersund 1 000 198 -802
9 Sundsvall 1 030 465 -565
10 Helsingborg 1 784 1 234 -550

Källa: Sverige Bygger 

I Uppsala har det varit byggboom på nya bostäder om vi går tillbaka lite i tiden och de senaste 12 månaderna ligger kommunen på 10:e plats räknat till byggstartsvolym per capita. Men, både byggstartsvolym och inte minst projekteringsstartad volym nya bostäder har minskat rejält. Bland de till folkmängd 10 största kommunerna återfinns även tre till på denna listan, Malmö, Jönköping och Helsingborg.

Även om projekteringsstarterna minskat kraftigt i Uppsala finns det planer för nästan fem miljarder i en framtida byggvolym och här hittar du några exempel på nya bostadsprojekt i Uppsala.


Projekteringsstartade nya bostäder, framtida uppskattad byggvolym, sep 2017-aug 2018

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån framtida uppskattad byggvolym som projekteringsstartat, per capita

Ranking

Kommun Folkmängd Folkökning Proj.start per capita (SEK)
jan-juni 2018 sep17-aug18
1 Järfälla 77 412 959 72 934
2 Sundbyberg 49 910 486 43 078
3 Haninge 88 975 938 40 292
4 Nacka 102 499 1 268 39 269
5 Solna 80 304 597 37 732
6 Luleå 77 338 -132 31 821
7 Täby 70 937 532 28 969
8 Sollentuna 72 301 453 28 354
9 Lund 121 510 236 27 183
10 Nyköping 55 783 316 24 022

Källa: SCB folkmängd, Sverige Bygger byggstatistik

Sju av topp 10 kommunerna är från Stockholms län trots att Stockholms stad inte finns med bland dessa. Det planeras och projekteras nya bostäder fortsatt för fullt kring Stockholm. Luleå sticker upp i Norr och Lund i söder då det gäller projekteringsstartad volym per capita.

Exempel på planerade nya bostäder i Sundbyberg hittar du här.


Utbud av nya lägenheter,

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån utbud av nya lägenheter enligt utbudsstatistik från Booli.se

Ranking

Kommun
Folkökning
Utbud nya lgh Utbud nya lgh Förändring
jan-juni 2018 Till salu aug 2017 Till salu aug 2018 utbud nya lgh
1 Stockholm 5 636 2 131 2 707 576
2 Göteborg 3 298 698 1 920 1 222
3 Uppsala 1 637 1 613 1 606 -7
4 Malmö 2 593 767 1 249 482
5 Nacka 1 268 653 818 165
6 Sundbyberg 486 386 624 238
7 Örebro 1 075 612 605 -7
8 Sollentuna 453 414 597 183
9 Täby 532 281 556 275
10 Haninge 938 211 520 309

Källa: SCB folkökning, Booli.se, utbud av antal lägenheter till salu 

Den byggboom som varit de senaste åren i storstadsområdena har gett resultat i form av ett numera väl känt ökat utbud av nya lägenheter. Fem av de till folkmängd 10 största kommunerna återfinns på listan med störst utbud av nya lägenheter som fanns till salu i augusti 2018 enligt Booli.se. Resterande fem på listan är samtliga kommuner i Stockholms län. Räknat i förhållande till befolkningsökningen så sticker Uppsala, Sundbyberg, Sollentuna och Täby ut med stort utbud.

Ett framtida utbud av nya bostäder i Täby återfinns troligen bland dessa planerade bostadsprojekt i Täby.


Utbud av nya lägenheter, per 1000 invånare

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån utbud av nya lägenheter, per 1000 invånare, enligt utbudsstatistik från Booli.se

Ranking

Kommun Utbud nya lgh Utbud nya lgh Förändring Utbud nya lgh
Till salu aug 2017 Till salu aug 2018 utbud nya lgh per 1000 invånare aug 2018
1 Sundbyberg 386 624 238 13
2 Sollentuna 414 597 183 8
3 Nacka 653 818 165 8
4 Täby 281 556 275 8
5 Uppsala 1 613 1 606 -7 7
6 Järfälla 663 455 -208 6
7 Haninge 211 520 309 6
8 Solna 305 415 110 5
9 Norrtälje 165 266 101 4
10 Örebro 612 605 -7 4

Källa: Booli.se, utbud av antal lägenheter till salu, sammanställt av Sverige Bygger utifrån befolkningsstatistik från SCB. 

Hela åtta av topp 10 kommunerna är från Stockholms län även om själva Stockholm stad saknas (ligger på plats 18). Malmö och Göteborg ligger precis utanför topplistan på plats 11 respektive 12. Utbudet av nya lägenheter per 1000 invånare är tydligt större i många Stockholmskommuner jämfört med övriga landet.  

Även Uppsala nära Stockholm är med på listan och totalt sett ger detta en bild av att det verkligen är ett större utbud av nyproducerade lägenheter i Stockholmsregionen än i andra delar av landet. Även om vi räknar in den stora befolkningen i regionen är utbudet per 1000 invånare större där än i övriga landet. Huruvida det är ett överutbud eller fel utbud prismässigt får andra bedöma men onekligen kan det komma att påverka även planerna på framtida nyproduktion. 

Örebro är den enda kommunen på topplistan som inte ligger nära Stockholm och här hittar du sannolikt planerade nya bostäder som kommer att bli ett framtida utbud i Örebro.


Utbud av befintliga lägenheter,

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån utbud av befintliga (ej nya) lägenheter enligt utbudsstatistik från Booli.se

Ranking

Kommun Utbud befintliga lgh Utbud befintliga lgh Förändring
Till salu aug 2017 Till salu aug 2018 utbud lgh
1 Stockholm 3 910 4 185 275
2 Malmö 1 104 1 261 157
3 Göteborg 1 183 1 239 56
4 Uppsala 795 926 131
5 Solna 462 544 82
6 Nacka 361 437 76
7 Västerås 356 389 33
8 Örebro 345 385 40
9 Linköping 377 382 5
10 Lund 303 369 66

Källa: Booli.se, utbud av antal befintliga (begagnade) lägenheter till salu 

Även om vi fokuserar på nyproduktion av bostäder är det relevant och intressant att då även ta en titt på utbudet av begagnade lägenheter (succession, källa: Booli.se). Sex av topp 10 kommunerna på listan återfinns även på topplistan över utbud av nyproduktion, det är Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, Nacka och Örebro.

Västerås ligger på sjunde plats och här hittar du nya planerade bostadsprojekt som kommer att bli framtida utbud av nya lägenheter i Västerås.


Utbud av befintliga lägenheter, per 1000 invånare

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån utbud av befintliga (ej nya) lägenheter, per 1000 invånare, enligt utbudsstatistik från Booli.se

Ranking

Kommun Utbud bef. lgh Utbud bef. lgh Förändring Utbud befintliga lgh
Till salu aug 2017 Till salu aug 2018 utbud lgh per 1000 invånare aug 2018
1 Solna 462 544 82 7
2 Sundbyberg 329 312 -17 6
3 Järfälla 282 356 74 5
4 Stockholm 3 910 4 185 275 4
5 Nacka 361 437 76 4
6 Uppsala 795 926 131 4
7 Malmö 1 104 1 261 157 4
8 Sundsvall 263 319 56 3
9 Sollentuna 175 233 58 3
10 Lund 303 369 66 3

Källa: Booli.se, utbud av antal lägenheter till salu, sammanställt av Sverige Bygger utifrån befolkningsstatistik från SCB. 

Många av kommunerna i Stockholms län (dock ej Stockholm stad) återfinns även på topplistan över utbud av nyproduktion per 1000 invånare, det är Solna, Sundbyberg, Nacka, Uppsala, Sollentuna.

Här hittar du planerade nya bostadsprojekt i Solna. 

Här hittar du aktuell nyproduktion av bostäder i Solna.


Utbud av nya + befintliga lägenheter,

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån utbud av nya + befintliga lägenheter enligt utbudsstatistik från Booli.se

Ranking

Kommun Utbud lgh totalt Utbud lgh totalt Förändring utbud
Till salu aug 2017 Till salu aug 2018 nya + befintliga Lgh
1 Stockholm 6 041 6 892 851
2 Göteborg 1 881 3 159 1 278
3 Uppsala 2 408 2 532 124
4 Malmö 1 871 2 510 639
5 Nacka 1 014 1 255 241
6 Örebro 957 990 33
7 Solna 767 959 192
8 Sundbyberg 715 936 221
9 Linköping 744 873 129
10 Sollentuna 589 830 241

Källa: Booli.se, utbud av antal lägenheter till salu 

Slår vi ihop utbudet av befintliga och nya lägenheter toppar dessa kommuner. Utbudet har ökat i samtliga kommuner jämfört med för ett år sedan.Sex av kommunerna med störst utbud av lägenheter tillhör även de 10 största sett till befolkning. Fem av dessa, Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö, Linköping samt Nacka finns även med på topplistan över de kommuner med störst byggstartad volym de 12 senaste månaderna.

Utbudet av lägenheter i Linköping har ökat med 129 lägenheter de senaste 12 månaderna, hur mycket utbudet kommer att öka framöver kanske kan anas utifrån de nya bostadsprojekt som planeras i Linköping.


Utbud av nya + befintliga lägenheter, per 1000 invånare

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån utbud av nya + befintliga lägenheter, per 1000 invånare, enligt utbudsstatistik från Booli.se

Ranking

Kommun Medelinkomst Folkmängd Folkökning utbud lediga + nya lgh.
år 2016 (SCB) jan-juni 2018 per 1000 invånare
1 Sundbyberg 330 148 49 910 486 19
2 Nacka 406 510 102 499 1 268 12
3 Solna 346 638 80 304 597 12
4 Sollentuna 392 682 72 301 453 11
5 Uppsala 303 643 221 551 1 637 11
6 Täby 429 334 70 937 532 11
7 Järfälla 321 604 77 412 959 10
8 Haninge 300 344 88 975 938 8
9 Malmö 259 519 336 226 2 593 7
10 Stockholm 358 825 955 397 5 636 7

Källa: SCB, inkomst och folkmängd, Booli.se, utbud av antal lägenheter till salu, sammanställt av Sverige Bygger

Åtta av dessa topp 10 kommunerna är från Stockholms län och även om de har en stor befolkningsmängd och ökande befolkning är det intressant att så det är i och kring Stockholm som det största utbudet av lediga lägenheter finns per tusen invånare. Det är också i och kring Stockholm nyproduktionen av bostäder minskat kraftigt det senaste året. En annan intressant detalj är att åtta av topp 10 kommunerna har en medelinkomst som ligger över rikssnittet och över snittet för de 50 största kommunerna. Medelinkomsten för dessa topp 10 kommuner är 344 925 kr vilket kan jämföras med en medelinkomst på 300 038 kr i riket och 302 649 kr för de 50 största kommunerna.

Den kommun på topplistan med lägst medelinkomst är Malmö och där planeras det en hel del nya bostäder framåt trots allt.

Vi har inte gjort någon djupare analys av relationerna mellan medelinkomst och nyproduktion av bostäder per kommun men vid en snabb titt framgår i alla fall att medelinkomsten är högre i de kommuner där det har byggts mer, finns större utbud av nya lägenheter samt finns större planer på fler nya bostäder. Beroende på vilken data vi tittar på ligger medelinkomsten i dessa kommuner mellan 7–13 % högre än landets medelinkomst.

Vill du ha hela topp-50 listorna finns hela underlaget i en Excelfil som du får med all statistik utan kostnad här: https://www.sverigebygger.se/bostadsbyggandet


Några intressanta punkter från denna statistik sammanfattat:

1) Nuläge och de senaste 12 månadernas byggstartade nya bostadsprojekten:

 • Raset i Stockholm stad vad gäller byggstartade nya bostäder de senaste 12 månaderna är väldigt kraftigt
 • Även i Örebro har det skett en stor nedgång av byggstartade nya bostäder
 • Göteborg stad har jämfört med både Stockholm och Malmö stad gått mycket starkt vad gäller byggstartade nya bostäder både sett till total volym och per capita. Mölndal ligger dessutom på andra plats av de 50 största kommunerna räknat per capita.
 • Lund ligger också högt både vad gäller störst ökning av byggstartsvolym samt räknat per capita. Även Malmö ligger högt per capita även om det skett en minskning av den totala byggstartsvolymen de senaste 12 månaderna
 • Förutom Lund är Nacka och Täby de enda kommunerna som ligger utanför topp-10 listan över de folkrikaste men som är med på topp-10 listan över de kommuner där det byggstartats mest
 • I Stockholms län är det Sigtuna, Täby och Nacka som utmärker sig positivt räknat både till störst ökning av byggstartsvolym samt räknat per capita
 • Nacka är en kommun som är med på alla topplistor och utmärker sig nästan oavsett hur man vrider och vänder på byggandet av nya bostäder. Av de 12 ”smickrande” topp-10 listorna är Nacka med på 11 och ändå är man med på tredje plats där projekteringsvolymerna minskat, om än en minskning från en hög nivå.

2) Tankar om byggandet av nya bostäder framåt utifrån vad som planeras och projekteras:

 • Ser vi till projekteringsstartade och planerade nya bostäder ligger en stor volym i Stockholms län, förutom Stockholm stad där det finns omfattande planer på nya bostäder framåt finns även Järfälla, Nacka, Haninge och Solna med på topp-10 listan över kommuner med projekteringsstartade nya bostäder de senaste 12 månaderna. Frågan är bara hur mycket av detta som inom rimlig tid också kommer till byggstart, där finns den största osäkerheten.
 • Även om vi ser till de 10 kommuner som störst ökning av projekteringsstartade nya bostäder finns hela sex kommuner från Stockholms län med och räknar vi per capita finns hela sju (!) kommuner från Stockholms län med bland topp 10.
 • Eftersom det också är i många av dessa kommuner som utbudet av både nya och befintliga lägenheter är som störst, blir osäkerheten stor framåt. Hur stor andel av de planerade och projekteringsstartade nya bostäderna i främst Stockholms län kommer att gå vidare till byggstart som planerat – det kommer att påverka byggkonjunkturen framåt.
 • Till sist måste vi även ta upp Uppsala där det har byggts en hel del nya bostäder de senaste åren men där både byggstarterna och projekteringsstarterna av nya bostäder minskat ganska kraftigt de senaste 12 månaderna. Uppsala toppar till och med listan över kommunerna med störst minskning av projekteringsstarter av nya bostäder. Detta samtidigt som Uppsala är med på alla topplistor över utbud av både nya och befintliga lägenheter gör att osäkerheten framåt är stor även i Uppsala. Trots detta finns planer på nya bostäder i Uppsala för flera miljarder, men det är betydligt mindre projekteringsstarter än för 12 månader sedan.

Vi avslutar med att gå igenom alla 12 ”smickrande” topp-10 listor (vi undantar de två med störst minskningar) och gör en ovetenskaplig sammanvägning av vilka kommuner som förekommer på flest av dessa:

Nacka, finns med bland topp 10 på 11 av 12 listor. Det enda negativa man kan lyfta fram är att projekteringsstarterna minskat det senaste året och att kommunen även ligger på tredje plats bland de kommuner där projekteringsvolymerna minskat mest. En het kommun oavsett hur man vrider och vänder på byggandet av nya bostäder alltså.

Se aktuell nybyggnation av bostäder i Nacka här. 

Se planerad nybyggnation av bostäder i Nacka här.


Uppsala, är med på nio av 12 topp-10 listor. Är dock även med på båda topplistorna över största minskningar av byggstarter och projekteringsstarter. Även Uppsala är således en het kommun då det gäller nyproduktion av bostäder hur man än ser på det.

Stockholm, Göteborg, Malmö och Solna är alla med på åtta av 12 topp-10 listor. Detta trots att byggstarterna rasat i Stockholm återfinns huvudstaden på många andra topplistor och både Göteborg, Malmö och Solna återfinns högt upp i många listor.

Lund, Sollentuna och Täby återfinns på sju av 12 listor.

Järfälla, Haninge och Sundbyberg finns med på sex av 12 topplistor.

Vill du ha hela topp-50 listorna finns hela underlaget i en Excelfil som du får med all statistik utan kostnad här: https://www.sverigebygger.se/bostadsbyggandet

Sverige Bygger är Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden. 

I tjänsten får du tillgång till Sveriges största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Ett vinnande team som hjälper dig med support, service, extra tjänster och expertis ingår också!

Vi är din affärspartner och sätter dig i pole position för nya affärsmöjligheter på byggprojektmarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.