Till sverigebygger.se
Saknar du inloggning?
Följ Sverige Bygger AB

Summering av minienkät om hur viktigt bostadsbyggandet är för olika företag inom byggsektorn.

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2015 13:07 CEST

Minienkät om bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet är hett och viktigt för många aktörer nu och kommande år. Därför genomförde Sverige Bygger en minienkät för att ta reda på hur pass viktigt just bostadsbyggandet är för olika företags verksamheter.

Minienkäten syftade till att ge en kort och enkel, men utifrån antal svar ändå bred bild, över vilka typer av företag och geografiska områden som bostadsbyggandet är extra viktigt för.

De drygt 1 000 svaren hade en bra spridning mellan olika målgrupper, storlek på företag och geografi. T ex. kom 15 % av svaren från konsulter, 27 % från byggentreprenörer, 12 % från installatörer, 30 % från materialleverantörer och 16 % från övriga. Vidare kom ca 38 % av svaren från företag med 0-9 anställda, 30 % från företag med 10-49 anställda och 32 % från företag >50 anställda. Geografiskt kom ca 56 % av svaren från företag i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

Fråga 1 - Av alla typer av byggprojekt, hur viktigt är just byggandet av bostadsprojekt för er verksamhet?

Knappt 10 % av alla svarande har svarat att byggandet av bostäder är helt oviktigt eller ointressant för dem och ytterligare 17 % har svarat att bostadsbyggandet är ganska viktigt.

Summerar vi alla som svarat att bostadsbyggandet är viktigt, mycket viktigt eller helt avgörande blir det ca 73 %.

Det som sticker ut i övrigt är:

- Att leverantörerna är det segment där störst andel svarat att bostadsbyggandet är helt avgörande eller mycket viktigt (71 %).

- Att det är bland företag med fler än 50 anställda som störst andel svarat att bostadsbyggandet är helt avgörande eller mycket viktigt (69 %).

- Att företag i Skåne är de där störst andel svarat att bostadsbyggandet är helt avgörande eller mycket viktigt (68 %).

- Att installatörerna är det segment där minst andel svarat att bostadsbyggandet är helt avgörande eller mycket viktigt (51 %)

- Att företag med 0-9 anställda är det intervall där minst andel svarat att bostadsbyggandet är helt avgörande eller mycket viktigt (52 %).

- Att företag i länen Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Gotland är de där minst andel svarat att bostadsbyggandet är helt avgörande eller mycket viktigt (53 %).

Fråga 2 - Vilka typer av kunder är intressanta för er inom bostadsbyggandet?

Sammantaget är intresset störst för de privata företagen (byggherrarna/beställarna).

73 % svarar att de privata byggherrarna/aktörerna är mycket viktiga eller helt avgörande för dem.

De offentliga aktörerna är inte lika intressanta/viktiga, vilket kanske kan förklaras av konkurrensen och prispressen via LOU? 66 % svarar att de offentliga aktörerna är mycket viktiga eller helt avgörande för dem.

Det som sticker ut i övrigt är:

- Att leverantörerna är det segment där störst andel svarat att de privata aktörerna/byggherrarna är helt avgörande eller mycket viktiga för dem (85 %).

- Att konsulterna är det enda segment där lika stor andel svarat att de privata och offentliga aktörerna är helt avgörande eller mycket viktiga för dem (70 %).

- Att företag med fler än 50 anställda är det intervall där största andel svarat att såväl offentliga som privata aktörer är helt avgörande eller mycket viktiga för dem (76-78 %).

- Att företag med 0-9 anställda samt segmenten byggentreprenörer/installatörer är de grupper där det finns minst intresse för offentliga aktörers bostadsbyggande. (55-60 %)

Att just mindre företag och entreprenörer lägger mindre vikt vid offentliga aktörer/byggherrars bostadsbyggande kan nog förklaras av LOU då det krävs en hel del administration, höga krav samt är en hög konkurrens.

Såväl bostadsrättsföreningarnas som privatpersoners bostadsbyggande ganska intressant men det är stor spridning beroende på segment, storlek på företag och geografi.

Sverige Byggers Försäljningschef, Björn Wadén kommenterar; ”Det är för oss intressant att se att alla aktörer förutom konsulter är mer intresserade av att göra affärer med privata byggherrar/beställare än med offentliga.Vi bevakar i och för sig både privat och offentligt byggande med projekt och aktuella upphandlingar för våra kunder, men det som gör oss mest unika är just omfattningen av bevakningen gällande privata aktörers planerade projekt. Vi är den mest kompletta affärspartnern för de företag som vill ha bäst koll på såväl den privata som offentliga byggsektorns aktuella och kommande byggprojekt och anbudsförfrågningar.”

Fråga 3 -Vad är ni mest beroende av inom bostadsbyggandet?

Stor andel anser att nybyggnation och ROT är lika viktigt men det som sticker ut är:

- Att konsulterna är det segment där störst andel är beroende av nybyggnation (48 %) men byggentreprenörerna det segment där störst andel är beroende av ROT (26%).

- Att företag med fler än 50 anställda är de där störst andel är beroende av nybyggnation (50 %) men företag med 0-9 anställda de där störst andel är beroende av ROT (19 %).

- Att företag i Skåne och Västra Götaland är de där störst andel (45-46 %) är beroende av nybyggnation medan företag i Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Gotland är dem med störst andel beroende av ROT (19 %)

OBS. Oavsett segment, antal anställda, geografi ska vi komma ihåg att ca 40-50 % angivit att nybyggnation och ROT är lika viktigt.


PS.

Vill du ha koll på bostadsbyggandet i just ditt län kan du läsa mer och se hur mycket information vi har inom just ditt län här. Planerade bostadsprojekt 2015-06 till 2016-05, byggstatistik, bostadsrättsföreningar, ranking över de mest aktiva aktörerna inom bostadsbyggandet, aktuella bygglov och lagfarter.

Sverige Bygger - Byggsveriges affärskälla och din affärspartner.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy